18.09.2023
Obilježili smo 147 godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj

Obilježili smo 147 godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj, a javnosti je predstavljen i novouređeni Glavni centar obrane od poplava.