06.10.2022
Obilazak radova na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica

U naselju Ščitarjevo jučer je organiziran obilazak radova već započetog velikog EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“.

Obilasku su prisustvovali Davor Vukmirić zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, predstavnica ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Karmen Cerar načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva, te Krunoslav Višić direktor VG Vodoopskrbe d.o.o..

Za provedbu ovog projekta planirano je 498,6 milijuna kuna od čega je 398,8 milijuna kuna vrijednost prihvatljivih troškova za bespovratna sredstva. Od prihvatljivih troškova 67,38% se izdvaja iz Kohezijskog fonda, dok Hrvatske vode sufinanciraju 11,95%, Državni proračun 11,95% te jedinice lokalne samouprave 8,7%.

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima. Projektom će biti izgrađeno 124 km nove mreže, a 20,4 km postojeće mreže će biti rekonstruirano

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Projektom će se dograditi i rekonstruirati sustav odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice

(naselja Velika Gorica, Lukavec, Velika Mlaka) na dionici A1., dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec na dionici A2 (naselja Kobilić, Bapča, Drenje Šćitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Petina)  te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (naselja Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina, Staro Čiče) na dionici A3.