04.04.2023
Novi broj Hrvatske vodoprivrede

Prigodni broj časopisa Hrvatska vodoprivreda br 242 izašao je uoči Svjetskog dana voda 2023. s temom i sloganom: "Ubrzaj promjene: Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu" te donosi aktualne teme, prezentirajući projekte i programe koji donose promjene i unaprjeđenje upravljanja vodama u postizanju ciljeva održivog razvoja.

Tridesetu godinu od početka obilježavanja, Svjetski dan voda tematski obrađuje pojedina pitanja vezana uz vode, dajući podršku provedbi UN-ovih ciljeva održivoga razvoja do 2030. godine (Agenda 2030), osobito cilju 6.: Čista voda i sanitarni uvjeti, kojim se treba osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve. Ovogodišnji svjetski dan poziva sve svjetske državnike, tvrtke, udruženja i pojedince na žurno poduzimanje aktivnosti u postizanju zadanih ciljeva, koji su univerzalni i primjenjivi u svim zemljama i kod svih ljudi. Stoga se od članica UN-a očekuje kako će ih koristiti u kreiranju svojih programa i politika do 2030. Unatoč naporima od početka novog milenija, mnogobrojni problemi tek čekaju svoje rješenje, jer još uvijek milijarde ljudi i bezbrojne škole, tvrtke, zdravstveni centri, farme i tvornice nemaju sigurnu vodu i sanitarne uvjete. Prema predviđanju, Vlade država svijeta morale bi raditi u prosjeku četiri puta brže, uz podršku svih aktera društva, kako bi postigli očekivane rezultate. Očito, radi se o prijelomnom trenutku čovječanstva, koje uslijed klimatskih promjena, brojnih prirodnih i društvenih kriza, ratova i katastrofa, sve teže dostiže put koji si je zacrtalo u želji stvaranja boljeg svijeta za sve. U želji za ubrzanjem promjena i postavljanja čvršćih okvira za provedbu održivih ciljeva, u New Yorku se od 22. do 24. ožujka 2023. godine održava UN-a konferencija o vodi, koja okuplja nacionalne vlade i dionike svih razina društva, kako bi ujedinili svijet u rješavanju vodnih kriza i pokrenuli Agendu djelovanja za vodu.

Možda nas na djela i promjene potaknu neki od članaka, primjeri dobre prakse i smjernica koje nam omogućuju primjenu inovativnih održivih rješenja. Uvodni intervju ministra Davora Filipovića, daje najaktualnije teme iz područja vodnoga gospodarstva, gospodarstva i okoliša, apelirajući na sve nas u postizanju zajedničkih ciljeva za ljepšu i sigurniju budućnost. Europski zeleni plan, brojne inicijative i akcijski planovi, daju osnove svim članicama provoditi održivu okolišnu i vodnu politiku, o čemu prikaz daju članci o postizanju nulte stope onečišćenja, održive poljoprivrede, primjeni zelenih rješenja i očuvanju bioraznolikosti. Obnovljivi izvori energije, geotermalne vode i ostale usluge prirode čovječanstvu donose izlaz iz energetskih i klimatskih kriza, a obrazovanje o održivom razvoju nudi priliku stvoriti odgovornije generacije prema okolišu i prirodnim resursima.

Prelistajte novi broj časopisa i doznajte, možete li i sami doprinijeti boljoj budućnosti. Možete li promijeniti navike i poboljšati odnos prema vodama, održivo ih koristeći i čuvajući ih za generacije koje dolaze? Zapitajmo se to, na ovaj dan koji predstavlja jedinstvenu priliku za uvođenje novog pogleda na vode i svijet koji nas okružuje, i budimo promjena koju želimo vidjeti u svijetu!