13.10.2023
Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

U cilju podizanja svijesti i jačanja otpornosti danas se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

Tematika povezanosti katastrofa i društvene nejednakosti, u kontekstu veće podložnosti ranjivih skupina negativnim učincima katastrofa, je u fokusu ovogodišnjeg Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se svake godine obilježava 13. listopada.

Vodeći se činjenicom potrebe smanjenja nejednakosti u društvu, čime bi se doprinijelo i povećanju otpornosti društva na prirodne katastrofe, Hrvatska je promijenila paradigmu upravljanja krizama u svim segmentima, stavljajući naglasak na smanjenje rizika od katastrofa, ali i povećavajući spremnost i podižući stupanj odgovora na katastrofe.

Inicijativu za obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa dala je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1989. godine, a važnost mu je s godinama rasla kako zbog sve većih žrtava i šteta od katastrofa, tako i zbog podizanja svijesti o odgovornosti ljudi za katastrofe.

Vlada Republike Hrvatske je u listopadu 2022. godine po prvi put donijela “Strategiju upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine“ , kao veliki  proaktivan iskorak jer se po prvi put definiraju prioritetna ulaganja na području upravljanja rizicima, što podrazumijeva sve faze upravljanja, od prevencije, pripravnosti do odgovora na katastrofe.

Poplave su, uz požare i potrese, prepoznate kao jedan od tri najveća rizika od prirodnih katastrofa u RH, temeljem Strategije nacionalne sigurnosti RH (NN 73/2017) od 26. srpnja 2017. godine. Sve učestalijim i intenzivnijim vremenskim ekstremima uslijed klimatskih promjena, kakvima svjedočimo u posljednje vrijeme, upozoravaju na sve veće rizike od poplava na koje se moramo pripremiti.

U tijeku je provedba "Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR“, koji ima za cilj smanjiti rizike od poplava putem nabave opreme i strojeva, unaprjeđenja praćenja vodostaja i prognoziranja poplavnih događaja, a jedna od aktivnosti projekta je i Unaprjeđenje sustava za informiranje javnosti i educiranje sudionika (potprojekt G), koji se provode kroz edukativne radionice za djecu i građanstvo na području 34 sliva u Hrvatskoj. Edukacijom se podiže svijest o potrebi preventivnih mjera za smanjenje rizika od poplava, koje doprinose boljoj prilagodbi i smanjenju šteta od poplava.

Edukativne radionice održane su i uoči Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa na području Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije uz Jadransku obalu i slivove rijeka Vrljike i Cetine. Za učenike osnovnih škola održane su prezentacije u gradu Dubrovniku, Trilju i Runovićima kod Imotskog, kao i radionice za građanstvo u Trilju i Runovićima.

Prezentirana je problematika poplava i negrađevinskih mjera, poput ozelenjavanja površina, upotrebi retencija, podzemnih spremnika, gradnji kuća dalje od rijeka i na povišena mjesta, pažljivim izborom parcela za gradnju kuća u branjenim područjima, rješenjima smanjenja poplavnih voda u okućnicama i poljima te savjetima za operativnu obranu i pravila ponašanja prije, za vrijeme i nakon poplava. Voditelji VGI-a na navedenim slivnim područjima održali su prezentacije i predstavili javnosti projekte i aktivnosti na obrani od poplava. Sudionici radionica bili su zadovoljni prezentiranim temama te su zaključili kako o ovim temama treba više komunicirati u medijima i prezentirati široj javnosti, jer preventivne mjere i zelena rješenja doprinose boljoj pripremljenosti i smanjenju šteta na na njihovoj imovini i u zajednici.