15.09.2020
Dodijeljena priznanja za stručne i znanstvene radove

Povodom 144. obljetnice vodnog gospodarstva i Dana Hrvatskih voda dodijeljena su godišnja priznanja za stručne i znanstvene radove. Priznanja Hrvatskih voda tradicionalno se dodjeljuju već 22. godinu zaredom za najbolje diplomske radove te disertaciju i najbolje djelo iz hidrotehnike i vodnog gospodarstva.

U Povjerenstvo za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda se imenuju stručni, znanstveni i nastavni djelatnici visokih obrazovnih institucija i Hrvatskih voda koji su svojim radom potvrdili potrebne reference i rezultate profesionalne djelatnosti u području hidrotehnike i vodnog gospodarstva.

Povjerenstvo sastavljeno od 13 članova odlučilo je tko su ovogodišnji dobitnici nagrade Hrvatskih voda.

Robert Fliszar, mag. ing. aedif. dobio je nagradu za najbolji diplomski rad iz područja hidrotehnike za rad „Karakteristike turbulencije tečenja u tehničkim ribljim stazama“. Rad je obranjen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Mentorica je izv. prof. dr. sc. Eva Ocvirk, a komentor doc. dr. sc. Gordon Gilja.

Nagradu za najbolji diplomski rad iz drugih područja koja se odnose na vodno gospodarstvo dobio je Dino Kovačević mag. ing. mech. za rad „Analiza spone vodnog i elektroenergetskog sustava otoka Unije“. Rad je obranjen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a mentor je izv. prof. dr. sc. Goran Krajačić.

Za najbolju doktorsku disertaciju dodijeljena je nagrada dr. sc. Damjanu Bujaku za rad „Geometrijsko oblikovanje propusta ugrađenih u lukobran u svrhu povećanja učinkovitosti izmjene mora“. Rad je obranjen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a mentor je izv. prof. dr. sc. Dalibor Carević.

Nagradu za najbolje djelo dobili su Ivančica Ternjej, Andreja Brigić, Sanja Gottstein, Marija Ivković, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević i Ana Previšić za djelo „Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji. Izdavač je Školska knjiga d.d., Zagreb i Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odjel, Zagreb.