01.06.2023
Dan rijeke Save

Dan rijeke Save obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Zagrebu je 2007. godine taj dan službeno proglašen Danom rijeke Save te se na taj način skreće pozornost na njezinu veliku ekološku vrijednost, gospodarski potencijal i promicanje riječnog turizma.

Rijeka Sava je jedna od najzanimljivijih i najkompleksnijih rijeka u Europi, a ukupna duljina joj je 946 kilometara. Kroz Hrvatsku teče 510 kilometara što je čini najduljom hrvatskom rijekom. Jedna je od rijetkih tako dugačkih rijeka koja se ne ulijeva izravno u neko more, a nastaje spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke u blizini mjesta Radovljica u Sloveniji, jugoistočno od Bohinjskog jezera.

Protječe kroz Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i vrlo kratkim dijelom predstavlja granicu između Slovenije i Hrvatske, velikim između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a zatim dosta manjim između Bosne i Hercegovine i Srbije. Osim navedenih zemalja, sliv rijeke Save obuhvaća i Crnu Goru, a jednim dijelom i Albaniju.

Sava je dio crnomorskog sliva, a sliv joj je površine 96 tisuća kvadratnih kilometara što znači da je 70 posto veći od površine Hrvatske. Duž cijelog svog toka Sava prima vodu iz gotovo 250 pritoka.

Protječe kroz tri glavna grada, Ljubljanu, Zagreb i Beograd, ali ih pritom ne povezuje prometno jer nije cijelim svojim tokom plovna. Plovna je od Siska do ušća u Dunav, ukupno 593 kilometara.

U izvorišnom dijelu je prava krška rijeka, brza, divlja i bistra, a prema ušću je sve sporija i sve zamućenija. Zajedno s pritocima poput Ljubljanice, Sutle, Kupe, Une, Vrbasa, Bosne i Drine, sliv Save predstavlja jedan od najraznolikijih i najbolje očuvanih riječnih sustava u Europi.

U izvorišnom dijelu rijeka Sava široka je svega par metara da bi na ušću u Dunav u Beogradu bila široka gotovo 300 metara. Širina korita u Zagrebu je 100 metara, dok se najveća širina penje i do 700 metara u Šabcu.

Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u rijeci Savi i uz nju nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Uz Savu se nalaze prostrana plodna područja koja služe za uzgoj hrane te velike poplavne šume hrasta lužnjaka koje su jedinstvene na europskoj razini.

Sava ima kišno-snježni režim, a u njezinom slivu nalaze se vlažna staništa Lonjsko polje i ribnjak Crna Mlaka. Donosi velike količine vode kojima se opskrbljuju okolna polja te podzemni spremnici vode koji su bitni za vodoopskrbu ljudi i ekosustava i važan je element krajobrazne raznolikosti i stanište mnogim značajnim vrstama.

Aktivni dio poplavne nizine koji za vrijeme visokih voda biva poplavljen, od presudne je važnosti za mrijest riba te upotpunjavanje životnog ciklusa mnogih organizama, a u tom razdoblju se obnavljaju i podzemni spremnici vode uz rijeku i njene pritoke. Svi ti elementi zajedno čine iznimno vrijedan i dragocjen ekosustav koji moramo štititi jer o njemu ovise brojni životi i gospodarstvo.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, zajedno s Tajništvom Međunarodne komisije za rijeku Savu sa sjedištem u Zagrebu i drugim državama u slivu rijeke Save i njihovim nadležnim institucijama, i ove godine obilježavaju 1. lipnja - međunarodni Dan rijeke Save. Riječ je o virtualnoj proslavi pod nazivom: „Surađujmo s prirodom!“. U okviru ovog događanja, predstavit će se radovi pristigli  na natječaj za srednjoškolce i mlade od 19 do 25 godina na temu „Surađujmo s prirodom!“ s fokusom na korištenju prirodnih rješenja - rješenja temeljenih na  prirodi u gospodarenju vodama.
 
Odlični hrvatski primjeri takvih rješenja u slivu rijeke Save su sustav retencija Lonjsko polje s Mokrim poljem, retencija Zelenik, Odransko polje. Riječ je o prirodnim poplavnim područjima koje Hrvatske vode koriste za preusmjeravanje velikih vodnih valova iz nabujalih rijeka. Lonjsko  polje (kapaciteta 700 milijuna m3) s Mokrim poljem (kapaciteta 500 milijuna m3) u recentnim poplavnim događajima u svibnju 2023. prihvatilo je preko milijardu kubika vode, što je od neizmjernog značaja za sprječavanje poplava u gradovima uzvodno i nizvodno od Lonjskog polja te ima nezamjenjivu ulogu u upravljanju rizicima od poplava u slivu rijeke Save.