08.11.2021
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji

„Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji“ tradicionalan je stručno-poslovni skup koji se održava već dugi niz godina i predstavlja susret predstavnika svih relevantnih dionika u sektoru vodnih usluga. U organizaciji Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije, ovogodišnji skup održan je od 3. do 7. studenog u Vodicama. Naglasak skupa bio je na temama unapređenja i razvoja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, a to su aktivnosti koje itekako utječu na kvalitetu života u Republici Hrvatskoj.

Na svečanom otvorenju sudjelovali su državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, predstavnici svih djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje te brojni drugi stručnjaci.

Sudionici su raspravljali o aktualnim sektorskim temama i problemima s ciljem poticanja daljnjih aktivnosti na pripremi i provedbi zakonske i podzakonske regulative. Uz tematske okrugle stolove, stručne prezentacije, izlaganja i diskusije, veliki značaj ovog skupa predstavljala su i popratna događanja, poslovna predstavljanja i izlaganja široke palete proizvoda i usluga iz područja vodoopskrbe i odvodnje. U sklopu same konferencije održan je i stručni obilazak komunalne infrastrukture.

Tri vrlo važne teme bile su u fokusu okruglih stolova, a to su: „Operativna provedba uredbe o uslužnim područjima u okviru reforme vodnokomunalnog sektora, „Problematika pripreme i provedbe EU projekata i nacionalni plan oporavka i otpornosti“ i „Akcijski plan zbrinjavanja muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj“.

Reforma u vodnokomunalnom sektoru prepoznata je kao jedna od ključnih i nužnih reformi za Hrvatsku, osobito uzevši u obzir značajna sredstva, ali i obaveze koje Republika Hrvatska ima u pogledu postizanja EU standarda u području pružanja vodnih usluga građanima, ali i poslovnom sektoru te uvažavajući obvezu izgradnje za to potrebne vodnokomunalne infrastrukture. Tako je za ulaganja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., ukupne vrijednosti 47,5 milijardi kuna, za provedbu programa vodnoga gospodarstva osigurano 5,25 milijardi kuna, od čega je 4,06 milijardi kuna za programe javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Ulaganjima u okviru NPOO-a planira se do 2026. godine unaprijediti kvalitetu javnih vodnih usluga, odnosno na razini Hrvatske osigurati dostupnost vode za piće kroz sustav javne vodoopskrbe za oko 93% stanovništva, a gubitke u sustavu smanjiti na prosječno 25% i osigurati pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg stupnja za oko 66% stanovništva.

Ulaganje u stručno obrazovanje, znanje i sustavno jačanje kadrova u cijelom sektoru je također nužno za ostajanje ukorak s razvojem i potrebama korisnika, a ovaj skup je bio dobra prilika da se raspravi o svim tim najvažnijim pitanjima koje nova regulativa i programski i planski dokumenti donose.