09.11.2021
Aglomeracija Semeljci donosi poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Đakovu i okolnim naseljima

U Semeljcima je predstavljen projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci koji spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinacirani EU sredstvima.

Ukupna vrijednost projekta sufinaciranog iz Kohezijskog fonda EU iznosi 219,5 milijuna kuna, prihvatljivi troškovi 175,6 milijuna, a dio sufinanciran od strane EU 121,7 milijuna kuna. Zajedničko je to ulaganje Vlade RH, Đakovačkog vodovoda i Općine Semeljci, od čega Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode sudjeluje svatko sa 13,30%, a Općina Semeljci s 3,52% i te Đakovački vodovod s 0,57%.

Ovaj projekt do sada je najveći i najvrjedniji projekt na području općine Semeljci, a korisnik projekta je Đakovački vodovod d.o.o.

U okviru projekta izgradit će se i rekonstruirati cjevovod na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Općina Semeljci i Viškovci te Grada Đakova (naselja Koritna, Kešinci, Semeljci te Mrzović i Vrbica). Planira se izgradnja novih crpnih stanica, kao i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je kako je naša zemlja zahvaljujući ovakvim projektima sve bliže europskim standardima pokrivenosti kućanstava sustava odvodnje. „Riječ je o više od 50 kilometara kanalizacijskih kolektora zahvaljujući kojima će se više od 3.600 stanovnika priključiti na javni sustav odvodnje. Do sada na području Općine Semeljci uopće nije bilo odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda, a sada će imati riješenost javne odvodnje više od 90%.“

Ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos istaknula je da je projekt aglomeracije Semeljci jedan od 60 projekata odobrenih u programskom razdoblju 2014.-2020. čija je ukupna vrijednost više od 25 milijardi kuna, od čega su prihvatljivi troškovi više od 20 milijardi kuna. “Ministarstvo je partner na ovom projektu, pa osim što sudjelujemo u provedbi odobravanja i pripremi projekta, također sufinanciramo ovaj projekt s oko 13%. Općina Semeljci će dobiti priključak na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe, a naglašavam da su i pripreme za priključak također prihvatljivi troškovi iz EU fondova pa će i građani manje sudjelovati u troškovima.“

Koliko je projekt važan i za cijelu Osječko-baranjsku županiju, naglasio je zamjenik župana Josip Miletić te izrazio zadovoljstvo što će se ovim projektom, odnosno brojnim novim priključcima, linijskom infrastrukturom, ali i svime što je potrebno za kvalitetniji razvoj gospodarstva, značajno poboljšati kvaliteta života mještana Semeljaca i cijelog područja koje pokriva Đakovački vodovod. Istaknuo je kako se na području Osječko-baranjske županije provode aglomeracije u vrijednosti od 2 milijarde kuna.