07.09.2023
147 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj

Hrvatske vode obilježavaju 147 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, u sjećanje na 7. rujna 1876. godine kada je pod pokroviteljstvom đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera osnovano Društvo za regulaciju rieke Vuke u Osijeku s ciljem regulacije i obrane od poplava te isušivanja močvara i uspostave plovnih putova. Bila je to organizacija koja je izvodila prve organizirane vodnogospodarske radove na području tadašnje Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, koja je sustavnim pristupom rješavanja problema upravljanja vodama omogućila sigurniji život stanovnika u teškim uvjetima, društveni i gospodarski razvoj društva. Ovaj dan obilježava se i kao Dan Hrvatskih voda, institucije koja je nastavila ostvarivati ciljeve brojnih prethodnih vodnogospodarskih organizacija, koje su se mijenjale i prilagođavale vremenu, povijesnim i društvenim okolnostima na prostoru današnje Republike Hrvatske.

Zahvaljujući brojnim generacijama stručnjaka i inženjera, partnera i suradnika, Hrvatske vode su izrasle u modernu i snažnu organizaciju, koja slijedi visoke standarde očuvanja i zaštite voda, osiguranja uvjeta života, imovine i života građana te je spremna odgovoriti na nove izazove slijedeći europske direktive, najnovija dostignuća i tehnološka rješenja, kao i primjere dobre prakse.

Svim djelatnicima, partnerima i suradnicima vodnoga gospodarstva čestitamo Dan Hrvatskih voda i 147. obljetnicu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj.