Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Ilova-Pakra“

Submitted by perpetuum on uto, 11/30/2021 - 14:35

DARUVAR

Lokacija: Josipa Jelačića 20

Telefon: 043/271-540

Voditelj: Kristijan Hroh

E-pošta: kristijan.hroh@voda.hr

Kontakt telefon: 043/271-541

Lokacija VGI

45.592989, 17.221296