Međunarodni projekti

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

U sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020) odabran je projekt (tip projekta Standard) pod nazivom „Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš u priobalnim područjima“

08.07.2019.

Prodor morske vode u priobalnim vodonosnicima predstavlja problem na svjetskoj razini koji je, između ostalog, uzrokovan prekomjernim iskorištavanjem vodonosnika za ljudske aktivnosti

03.07.2019.

SIMONA je europski projekt sufinanciran od strane Europske unije u okviru financijskog instrumenta Interreg Danube Transnational Programme (DTP) kao jednog od ciljeva europske kohezijske politike

30.01.2019.

Mađarsko-hrvatski hidrografski atlas rijeke Mure na dionici od zajedničkog interesa. Osnovni cilj projekta je dobivanje aktualnih topografskih i hidrografskih podataka o rijeci Muri, a u svrhu zajedničkog i održivog upravljanja rijekom i područjem uz nju

20.11.2014.

Cilj međunarodnog G2G projekta ‘Razvoj kapaciteta za hidromorfološki monitoring i mjere u Hrvatskoj’ (MEANDER) bio je razviti postupke i kapacitete za hidromorfološki monitoring na nacionalnoj razini

20.11.2014.