Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kredita

Rok za dostavu ponuda
10.03.2023.
Vrijeme otvaranja ponuda
10.03.2023.

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavuU kredita za financiranja projekata razvoja javne vodoopskrbe i sustava odvodnje te projekata zaštite od štetnog djelovanja voda i usluga preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda u iznosu do 79.633.685,00 EUR