Objava dodjele ugovora - Rijeka - Grobnik HV/QCBS/RG-C9

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/QCBS/RG-C9 Nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja Svilno IV., Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik, Sjeverno priobalno područje