Objava dodjele ugovora - Pula - HV/NCB/PU-W-8

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/NCB/PU-W-8 Izrada, montaža, testiranje i primopredaja nadzorno - upravljačkog sustava dijela kanalizacijskog sustava Pula, Sjeverno priobalno područje