Nabava radova održavanja BP 22

Nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 22: područje malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica.
Dokument
bp 22 don jn objava
bp 22 troškovnik nadmetanje
bp 22 pojašnjenje dokumentacije