JN 2023-186

Datum javne nabave

Uređenje Glavnog centra obrane od poplava u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220

Dokument
JN 2023-186 Poziv za dostavu ponuda.pdf
GCOP - izvedbeni arhitektonski projekt.pdf
Troskovnik_GCOP.xlsx