JN 2022-709

Datum javne nabave

Izrada i ispitivanje tri istražno-piezometarske bušotine

Dokument
Poziv za dostavu ponude JN 2022-709.pdf
Prilog 2_Ponudbeni troškovnik.xlsx
Prilog 3_Program istražnih radova.pdf