Izdavanje vodopravnih akata zaštite voda

Hrvatske vode su temeljem članka 55. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj: 9/2020) donijele Smjernice za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Sastavni dio navedenih Smjernica je obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i obrasci Upitnika za izradu katastra emisija u vodni okoliš. Slučajevi ispuštanja otpadnih voda za koje je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda propisani su člankom 165. i 166. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/2019).

U rujnu 2021. godine je obrazac Zahtjeva za izdavanje, izmjenu ili ukidanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda usklađen s Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj: 92/21, 93/21 i 95/21), a u siječnju 2022. godine s Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 110/21).

/sites/default/files/heroimages/popisiiobrasci.png