Izdavanje vodopravne dozvole

Datum

Omogućena je e-usluga za digitalno podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za sve pravne i fizičke osobe, kao prva od usluga koje Hrvatske vode kao javnopravno tijelo pružaju svojim korisnicima.
Usluga se nalazi u katalogu usluga na platformi e-Građani u dijelu „Poslovanje“ pod naslovom E-zahtjev za izdavanje vodopravnih akata i moguće joj je pristupiti putem niže navedene poveznice.