29.06.2022
U Vukovaru obilježen Međunarodni dan Dunava

Uoči Međunarodnog dana Dunava jučer je svečano potpisan Ugovor izvođenju radova regulacije desne obale rijeke Dunav od ušća rijeke Vuke u dužini od 1333 rkm do 1331 rkm u vrijednosti 47,25 milijuna kuna, koji je potpisao generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa zajednicom izvođača.

Nakon svečanog potpisivanja Ugovora, kako bi naše najmlađe sugrađane educirali i podigli im svijest o potrebi zaštite i očuvanja voda, vukovarskim osnovnim školama uručeno je sedam istraživačko-edukativnih kompleta „Mali čuvari voda“ koji se sastoje od Priručnika o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretnog laboratorija za ispitivanje vode.

Naime, Hrvatske vode su uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja pokrenule pilot projekt pod nazivom „Mali čuvari voda“ namijenjen osnovnim školama na području gradova Republike Hrvatske u kojima se EU sredstvima sufinanciraju projekti izgradnje javnih sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite okoliša i omogućavanja  održivog razvoja.

Obilježavanju Međunarodnog dana Dunava nazočili su uz generalnog direktora Hrvatskih voda i župan  Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, Marijana Balić zastupnica u Hrvatskom saboru, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac, ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe za riječni promet Duška Kunštek uime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, direktor Vodnogospodarskog odjela Osijek Željko Kovačević i predstavnici Lučke uprave Vukovar i Lučke kapetanije Vukovar.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je kako će se ovim projektom Vukovar dodatno usmjeriti prema Dunavu. „Zaštit ćemo izgrađeno pristanište, omogućiti ispravak nepovoljne regulacijske linije na ovom području te će sigurnost plovidbe biti podignuta na veću razinu. Daljnjom gradnjom omogućit će se dodatan prostor za privez bijele flote, a lukobran će se s kopnenim dijelom Vukovara povezati novim teritorijem veličine 10 hektara, a biti će izgrađena i šetnica s biciklističkom stazom i mjestima za odmor i uživanje Vukovarki i Vukovaraca“, zaključio je Đuroković. Radovi trebaju započeti nakon 15. kolovoza te će ih izvoditi zajednica izvođača Hidrogradnja Osijek, Osijek Koteks i Sokol d.o.o. iz Vinkovaca.

Cilj projekta je izgradnja i rekonstrukcija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava, stabilizacija matice toka, obale i obalnog pojasa, kao i omogućavanje boljih uvjeta plovidbe, pristaništa i nove lučice za plovila. Uz urbanu nadogradnju i uređenje prostora uz Dunav, ovim projektom omogućilo bi se ostvarivanje šetnice od ušća Vuke prema Vučedolu.

Projektom je obuhvaćena izgradnja nove obaloutvrde gradskog tipa, lukobrana i uređenje desne obale Dunava od ušća rijeke Vuke u dužini od 1333 rkm do 1331 rkm.

Podsjećamo, svake godine na današnji dan  29. lipnja, 14 zemalja regije Dunavskog bazena zajedno slave suživot ljudi i okoliša jednog od najvećih europskih riječnih sustava i obilježavaju ga kao Međunarodni Dan Dunava. Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (eng. International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR), inicirala je obilježavanje Dana Dunava na desetu obljetnicu potpisivanja Konvencije o suradnji na zaštiti i održivom upravljanju rijekom Dunav na Ministarskom sastanku održanom 29. lipnja 2004. godine u Beču. Od tada se 29. lipnja u dunavskom slivu obilježava kao Dana Dunava.

Sliv rijeke Dunav je drugi najveći europski riječni sliv, ukupne površine od 801.463 kvadratnih kilometara, što ga čini najvećim svjetskim međunarodnim riječnim slivom jer uključuje teritorije 19 zemalja: Njemačka, Austrija, Češka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Moldavija te Ukrajina, Švicarska, Italija, Poljska, Makedonija i Albanija. Dunav je ujedno i dom za više od 81 milijun ljudi različitih kultura, jezika, povijesnih i društvenih pozadina, a ekološki je vrlo značajan zbog zaštićenih područja sa bogatom biološkom raznolikošću.