Švajcarija izgradnja akumulacije u svrhu obrane od poplave, navodnjavanja i rekreacije kod Đurđenovca

Osječko-baranjska županija izdala je Rješenje da ne treba provoditi postupak procjene uticaja na okoliš (vidi obrazloženje Rješenja), Klasa: UP/I-351-03/10-01/3, Ur.br.: 21588/1-01-22/61-11-4 dana 14. veljače 2011.