Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa i izgradnja zaštitnog zida od km 16+300 do km 27+255 (km 0+000-km 10+050,80) od Selišta Sunjskog do Graduše Posavske, rkm 557+400 do rkm 568+300