Drava - Dunav - rekonstrukcija nasipa kod Podravlja

Građevinska dozvola je izdana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja 26. Studenog 2013. Postupak procjene utjecaja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za eklošku mrežu nisu provedeni obzirom da nisu tražene od strane nadležnog ministarstva u vrijeme izdavanja građevinske dozvole.