Županja

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.10. za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“

Vrsta natječaja
EU natječaj
Natječaj/Poziv na dostavu
Poziv na dostavu
Tip natječaja
Usluge
Status
Zatvoren
Projekt
Operativni program
OP Zaštita okoliša
Nadležna tijela
Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode
Sažetak poziva za doprinos
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže. Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Županja (Vukovarsko-srijemska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o vodi za piće (1998/83/EC) te usklađenosti sa s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018. godine.
Dokumenti
Kratki sažetak Poziva za dostavu prijedloga
Upute za prijavitelje
Prilog 1 - Kriteriji administrativne promjene
Prilog 2 - Metodologija za odabir provjere
Prilog 3 - Kriteriji prihvatljivosti
Prijavni obrazac B dio - major
Priog A - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
Prilog D - Opći uvjeti
Prilog D - Posebni uvjeti
Prilog E - izjava partnera
Prilog E - izjava prijavitelja