NPOO 2021-2026

Europska unija

Kako bi se ublažile ekonomske i društvene posljedice pandemije novog koronavirusa, na razini Europske unije uspostavljen je poseban instrument s pratećim financijskim sredstvima pod nazivom „EU sljedeće generacije“, koji državama članicama treba osigurati ubrzan gospodarski oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju radi održivijeg razvoja te veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize.

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

Hrvatski Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) odobren je PROVEDBENOM ODLUKOM VIJEĆA (2021., 0222 od 20. srpnja 2021.) o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske.

NPOO je usklađen s nacionalnim strateškim dokumentima, kao i s europskim prioritetima usmjerenima na digitalnu i zelenu tranziciju. . NPOO obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti najkasnije do 30.6.2026. kako bi se osigurao brz oporavak hrvatskog gospodarstva uz omogućavanje investicija na prioritetnim područjima. Važno je naglasiti da se mogu financirati isključivo projekti čiji će radovi biti izvršeni najkasnije do 31.12.2025. godine.

U skladu sa specifičnim hrvatskim potrebama, NPOO se sastoji od pet komponenti: Gospodarstvo, Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, Obrazovanje, znanost i istraživanje, Tržište rada i socijalna zaštita, Zdravstvo i jedne inicijative: Obnova zgrada.

U NPOO-u vodno gospodarstvo je zastupljeno u okviru komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, te je za unaprjeđenje vodnog gospodarstva dostupno 5,3 milijardi kn bespovratnih EU sredstava.

Financijska vrijednost programa vodnog gospodarstva u sklopu NPOO-a:

OznakaOpisNPOO
(HRK)
C1.3. R1-I1Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija2.372.640.711
Provedba investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava odvodnje
 
650.204.019
C1.3. R1-I2Mjerni uređaji na vodozahvatima64.000.000
Program osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima
 
307.200.000
Program razvoja vodoopskrbe na području RH
 
667.800.000
C1.3. R1-I3Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Republike Hrvatske
 
1.188.272.071
 UKUPNO5.250.116.802