Nepravilnosti

Prijava sumnje na nepravilnost i ostale relevantne informacije mogu se prijaviti Osobi za nepravilnosti bilo kojim kanalom komunikacije (npr. poštom, e-mailom, telefonskim pozivom, usmeno itd.) osobno (imenom i prezimenom) ili anonimno, uz dužnost poštivanja zahtjeva za anonimnošću ukoliko postoji, te uz obvezu sastavljanja bilješke o datumu, sadržaju i okolnostima prijave sumnje na nepravilnost ukoliko je ona prijavljena putem telefonskog poziva ili usmeno.

Prijave nepravilnosti podnose se na propisanom Obrascu za prijavu nepravilnosti, Osobi zaduženoj za nepravilnosti, na sljedeći način:

HRVATSKE VODE – Posredničko tijelo razine 2

Na ruke Osobe za nepravilnosti

NE OTVARATI!

Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

Obrazac za prijavu nepravilnosti