Strukturni fondovi 2007. – 2013.

Financijska perspektiva Strukturnih instrumenata za programsko razdoblje 2007. – 2013. iznosi 1,012 milijardi eura. Taj iznos usmjeren je na četiri OP-a prema pojedinim sektorskim područjima. Za potrebe OP „Zaštita okoliša“ ukupna alokacija iznosi oko 331 milijun eura. Od toga je za Prioritetnu os 2: Poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama raspoređeno skoro 200 milijuna eura, odnosno gotovo 71 % ukupne alokacije te dodatnih 313 milijuna eura (za raspisane pozive i odobrene projekte do kraja ožujka 2015. godine) iz Kohezijskog fonda, što predstavlja čak 156,9 % od ukupno raspoloživih sredstava. 

U okviru svojih nadležnosti Posredničko tijelo razine 2 zaduženo je za odobravanje i kontrolu provedbe sljedećih projekata (uključujući i kontrolu provedbe postupaka javne nabave koja se provodi u sklopu projekata) sufinanciranih iz Strukturnih instrumenata Europske unije te od strane Republike Hrvatske, točnije od strane Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.