Za razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče 249 milijuna kuna