U Novskoj potpisan ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Naslovna slikaNaslovna slika

U Novskoj je potpisan Ugovor za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novska. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 41,2 milijuna kuna s PDV-om, a riječ je o posljednjem ugovoru u sklopu EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska“ ukupne vrijednosti 123,6 milijuna kuna s PDV-om od čega 70,1 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Kohezijskog fonda.

Ugovor o projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potpisali su direktor Vodovoda Novska Mario Filipović i Dražen Miličić u ime Zajednice ponuditelja: GIS Aqua Austria GmbH i Palir d.o.o. Zagreb. Potpisivanju ugovora nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

EU Projekt Novska sufinancira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodno-komunalne projekte na raspolaganju 850 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Projekt Novska obuhvaća rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava i rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje aglomeracije Novska te gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novska, a razdoblje provedbe projekta je do kraja rujna 2023. godine

Realizacijom projekta u sektoru vodoopskrbe ostvarit će se pouzdanost i kontinuitet sustava, smanjenje vodnih gubitaka s 24-27% na 20%, te će se poboljšati opskrba vodom za 2472 stanovnika.

U sektoru odvodnje kroz izgradnju UPOV-a III stupnja i dogradnju sustava odvodnje, povećat će se priključenost na sustav, a rekonstrukcijom dijela postojećeg mješovitog sustava riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda i regulacija otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava. Također će se povećati priključenost stanovništva na području aglomeracije sa 68% na 97%.

Hrvatske vode su do sada uputile 64 poziva na dostavu prijedloga projekata te je donesena Odluka o financiranju 60 projekata ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od 20,09 milijardi kuna (bez PDV-a), od čega EU sredstva iznose 14,07 milijardi kuna što predstavlja 218,05% dodijeljene alokacije.

Do sada su na području Sisačko-moslavačke županije, uz projekt Novska, odobreni i u provedbi EU projekti Kutina i Petrinja, dok je EU projekt Sisak završen. U fazi pripreme su još i projekti Lekenik, Sisak 2, Glina, Popovača i Voloder.