Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača

Naslovna slikaNaslovna slika

U Pitomači je održana uvodna konferencija projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ te je potpisan ugovor za dogradnju i rekonstrukciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača. Nakon uvodne konferencije, organiziran je i posjet gradilištu. Događaju su nazočili župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić i direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ iznosi 262 milijuna kuna s PDV-om, a najveći dio sufinanciran je bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u vrijednosti od 149 milijuna kuna. Projekt se provodi na uslužnom području općine Pitomača, a obuhvaća naselja Pitomača, Grabovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec i Stari Gradac. Cilj projekta je povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projekt Pitomača obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a realizacija je predviđena do kraja 2023. godine.

Ugovor za dogradnju i rekonstrukciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača vrijedan je 44 milijuna kuna s PDV-om. Potpisan je između tvrtke Virkom d.o.o. i tvrtke izvođača radova ESOTECH d.d.

Hrvatske vode su do sada u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. uputile ukupno 64 poziva na dostavu prijedloga projekata te je donesena Odluka o financiranju za ukupno 60 projekata ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu 25,11 milijardi kuna.

U okviru OPKK 2014.-2020., do sada su na području Virovitičko-podravske županije odobreni i u provedbi EU projekti Virovitica faza II, Pitomača i Slatina, ukupne vrijednosti preko 693 milijuna kuna, dok su u fazi pripreme i projekti Špišić Bukovica-Gradina-Suhopolje i Orahovica.