NPOO – Poziv na dostavu projektnih prijedloga za financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama

Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske. 

Poziv je zajedno s Uputama za prijavitelje objavljen na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390.

Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 25. studenoga 2021. godine putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-vk@mingor.hr.

Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ako postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga.