Rezultati Twinning projekta “Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava”

Za provedbu Direktive 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava u Hrvatskoj, Europska unija je dala stručnu potporu hrvatskim stručnjacima odobrivši IPA 2010 Twinning projekt “Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava” vrijedan 1,1 milijun eura, kojeg su hrvatski stručnjaci realizirali u suradnji sa stručnjacima iz Kraljevine Nizozemske, Republike Francuske i Republike Austrije. Osnovna svrha tog projekta koji je započeo krajem siječnja 2013. godine i koji je uspješno završen sredinom travnja 2014. godine bila je edukacija stručnog tima u Hrvatskim vodama koji će biti osposobljen za pripremu tehničkih dokumenata za provedbu Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava u Hrvatskoj.

U Twinning projektu „Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava“ ukupno je sudjelovalo 37 stručnjaka iz Nizozemske, Austrije i Francuske s 535 radnih dana. Na radionicama u organizaciji Twinning projekta su osim predstavnika Hrvatskih voda sudjelovali i predstavnici resornog Ministarstva poljoprivrede, te predstavnici svih ostalih relevantnih institucija i dionika. Tijekom provedbe Twinning projekta izrađene su karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za tri poplavna scenarija (poplave velike, srednje i male vjerojatnosti pojave) na dva odabrana pilot područja sa značajnom ranjivošću od poplava: područje Karlovca uz rijeku Kupu na vodnom području rijeke Dunav i područje delte Neretve na jadranskom vodnom području, kao i ukupno 6 vodiča za provedbu Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava u Hrvatskoj:

 1. Tehnički aspekti izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava,
 2. Procjene rizika od poplava i štetnih posljedica poplava,
 3. Postojeće i planirane građevinske mjere za obranu od poplava,
 4. Metodologija za procjenu potencijalnih učinaka klimatskih promjena na rizike od poplava,
 5. Sudjelovanje javnosti i dionika u upravljanju rizicima od poplava,
 6. Izrada planova upravljanja rizicima od poplava.

Vodiči za provedbu Direktive 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava u Hrvatskoj:

Tehnička izvješća:

Karte opasnosti od poplava za odabrana pilot područja

A: Vodno područje rijeke Dunav

A.1. Karlovačko područje

 1. Pregledna karta opasnosti od poplava na karlovačkom području po vjerojatnosti pojavljivanja
 2. Karlovac - Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja
 3. Karlovac - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 4. Karlovac - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 5. Karlovac - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 6. Karlovac - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 7. Karlovac - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 8. Karlovac - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 9. Slunjska Selnica - Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja
 10. Slunjska Selnica - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 11. Slunjska Selnica - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 12. Slunjska Selnica - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 13. Slunjska Selnica - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 14. Slunjska Selnica - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 15. Slunjska Selnica - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - brzine

B: Jadransko vodno područje

B.1. Delta Neretve

 1. Pregledna karta opasnosti od poplava na delti Neretve po vjerojatnosti pojavljivanja
 2. Metković - Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja
 3. Metković - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 4. Metković - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 5. Metković - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 6. Metković - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 7. Metković - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 8. Metković - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 9. Komin - Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja
 10. Komin - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 11. Komin - Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 12. Komin - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 13. Komin - Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja - brzine
 14. Komin - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - dubine
 15. Komin - Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja - brzine

Karte rizika od poplava za odabrana pilot područja:

A: Vodno područje rijeke Dunav

A.1. Karlovačko područje

 1. Karlovac - Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja
 2. Karlovac - Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja
 3. Karlovac - Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja
 4. Slunjska Selnica - Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja
 5. Slunjska Selnica - Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja
 6. Slunjska Selnica - Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja

B: Jadransko vodno područje

B.1. Delta Neretve

 1. Metković - Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja
 2. Metković - Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja
 3. Metković - Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja
 4. Komin - Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja
 5. Komin - Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja
 6. Komin - Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja

 

Više informacija može se naći na poveznici: https://www.voda.hr/hr/twinning-projekt

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png