LIFE Projekti

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

Osnovni cilj projekta je poboljšanje stupnja očuvanja populacije ugrožene i endemske vrste ribe mekousna (Salmothymus obtusirostris), koja je rasprostranjena u samo nekoliko rijeka jadranskog sliva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ovaj cilj će se ostvariti poboljšanjem stanišnih uvjeta u rijekama Vrljika i Jadro, jedinim preostalim staništima mekousne u Hrvatskoj. To će se postići poboljšanjem longitudinalne (uzdužne) povezanosti riječnih ekosustava kroz uklanjanje umjetnih pregrada ili osiguravanje njihove prohodnosti za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta, kao i provedbom drugih mjera očuvanja koje obuhvaćaju obnavljanje i održavanje obalnog vegetacijskog pojasa autohtonim vrstama, kontrolu stranih ribljih vrsta, kontrolu makrofitske vegetacije i podržano ostvarenje i održavanje stabilnosti i održivosti populacija mekousne.

05.04.2024.

Aktivnosti projekta usredotočene su na Dubrovačko-neretvansku županiju, odnosno pet NATURA 2000 zaštićenih područja u kojima obitava ciljna vrsta, riječna kornjača (Mauremys rivulata), često na visokokvalitetnim poljoprivrednim zemljištima kao što su Stonsko i Konavosko polje, te delta rijeke Neretve. Riječna kornjača spada među najugroženije gmazove u ovom dijelu Europe. U Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta, rasprostranjena na južnom dijelu zemlje gdje obitavaju njezine četiri izolirane populacije koje predstavljaju sjeverozapadni rub areala vrste. Iako riječna kornjača nastanjuje širok raspon slatkovodnih staništa, nedavnim je istraživanjima zabilježen drastičan pad brojnosti populacija u usporedbi s podacima iz 80-ih godina prošlog stoljeća.

21.02.2024.