Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Sveti Petar, k.o. Vitunj, k.o. Hreljin Ogulinski

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Sveti Petar, k.o. Vitunj, k.o. Hreljin Ogulinski za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava s lužnosti na nekretninama, a sve u sklopu projekta „Retencija Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Hreljin Ogulinski, Sveti Petar i Vitunj, sve u gradu Ogulinu u Karlovačkoj županiji“.