Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Donje Mekušje

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice – mjera 5.