Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o Gornje Mekušje

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Gornje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa uz Koranu i Mrežnicu vezano uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac “Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe”, mjera 4.