Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Lonja-Trebež“

Submitted by perpetuum on Tue, 11/30/2021 - 14:37

KUTINA

Lokacija: Stjepana Radića 7b

Telefon: 044/683-001

Voditelj: Miroslav Petravić

E-pošta: miroslav.petravic@voda.hr

Kontakt telefon: 044/683-001

Lokacija VGI

45.482269, 16.771291