U sklopu „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ otvoreno je gradilište u Klisu

02.05.2023
U sklopu „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ otvoreno je gradilište u Klisu

U Klisu su svečano otvoreni radovi u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“. Radovi su dio ugovora „Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.“

U sklopu ugovora na području Općine Klis izgradit će se 21.972 metara kanalizacijskih cjevovoda, od čega 19.602 metara gravitacijskih te 2.369 metara tlačnih cjevovoda. Izgradit će se 13.197 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 9 komada kanalizacijskih crpnih stanica, 12.581 metara kabelske kanalizacije za sustav daljinskog nadzora i upravljanja, 3 vodospreme i 2 vodoopskrbne crpne stanice. Stanovnici Klisa dobit će i 445 novih kanalizacijskih priključaka i 43 novih vodovodnih priključaka. Ukupna vrijednost radova je 14.692.692,12 eura (110.702.088,78 kuna) bez PDV-a, odnosno 18.365.865,15 eura (138.377.610,98 kuna) s PDV-om.  

Otvorenju radova prisustvovali su župan Splitsko – dalmatinske županije Blaženko Boban, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, načelnik općine Klis Jakov Vetma, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović, direktorica Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Irina Putica te privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split Tomislav Šuta.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Cjelokupni „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.