Obavijest o zaprimanju Zahtjeva za doznaku sredstava u elektroničkom obliku

Datum

Od 25. veljače 2022. god. Hrvatske vode u mogućnosti su zaprimati zahtjeve za doznaku sredstava prema ugovorima o sufinanciranju i financiranju u elektroničkom obliku, potpisane naprednim elektroničkim potpisom, sukladno propisima o elektroničkom potpisu.

Zahtjevi za doznaku sredstava popunjavaju se i predaju putem web unosne forme.

Poveznica za pristup web unosnoj formi:  Vode.hr eDoznake (voda.hr)

Korisničke upute za podnositelje zahtjeva: Upute za podnositelje

Za eventualna pitanja obratiti se na email doznaka_sredstava@voda.hr