Potpisani ugovori za dva EU projekta na području Splitsko-dalmatinske županije

13.07.2019
Potpisani ugovori za dva EU projekta na području Splitsko-dalmatinske županije

Potpisani su ugovori za EU projekt Trilj, Otok i Dicmo u vrijednosti 247,4 milijuna kuna i EU projekt Jelsa – Vrboska i Stari Grad u vrijednosti 473,6 milijuna kuna. Ugovore za dva EU projekta potpisali su generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić s gradonačelnikom grada Trilja Ivanom Šipćem, načelnikom općine Otok Dušanom Đulom, načelnikom općine Dicmo Ivanom Maretićem, direktorom Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine Milanom Smoljom i direktorom Hvarskog vodovoda Ivanom Gričevićem.

Projekti se sufinanciraju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava

 

Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo

Za EU projekt Trilj, Otok i Dicmo potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.

Ovaj projekt vrijedan je 247,4 milijuna kuna od čega 132,8 milijuna čine EU sredstva. Preostalih 65,1 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 28,2 milijuna kuna) te grad Trilj 4,8 milijuna kuna, općina Otok 3,5 milijuna kuna te općina Dicmo 223 tisuće kuna.

Projekt će obuhvatiti radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj, vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok, kao i proširenje i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj 2. stupnja pročišćavanja.

Ovim Projektom će se proširiti mreža vodoopskrbe u priključenjem 21 stanovnika naselja Jabuka u gradu Trilju, a u općini Dicmo priključit će se novih 114 stanovnika na vodu naselja Sušci čime se povećava priključenost na vodu aglomeracije Trilj i aglomeracije Dicmo s 94% na 100%.

Isto tako povećat će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje s postojećih 35% na 88% u Trilju i na 68% u Otoku u kojem trenutno ne postoji sustav odvodnje.

Procijenjeno trajanje provedbe Projekta je najkasnije do studenog 2022. godine.

 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jelsa-Vrboska i Stari Grad

Za EU projekt Jelsa – Vrboska i Stari Grad potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.

Ovaj projekt vrijedan je 473,6 milijuna kuna od čega 259 milijuna čine EU sredstva. Preostalih 119,8 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 47,9 milijuna kuna) te Hvarski vodovod d.o.o. 9,9 milijuna kuna.

Projekt će obuhvatiti izgradnju linijskih građevina aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jelsa-Vrboska i Stari Grad.

Provedbom ovog Projekta osiguravaju se preduvjeti za podizanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje s postojećih 35% na 96% (aglomeracija Jelsa-Vrboska), odnosno s postojećih 55% na 95% (aglomeracija Stari Grad), a popratnim investicijama u sustav vodoopskrbe posljedično će se smanjiti gubici na sustavu vodoopskrbe s 38,8% na 33%.

Procijenjeno trajanje provedbe Projekta je najkasnije do prosinca 2022. godine.