Potpisani ugovori za EU projekt aglomeracije Sinj ukupne vrijednosti 378 milijuna kuna

25.04.2019
Potpisani ugovori za EU projekt aglomeracije Sinj ukupne vrijednosti 378 milijuna kuna

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine Milan Smoljo, gradonačelnica grada Sinja Kristina Križanac, gradonačelnik grada Trilja Ivan Šipić te načelnik općine Otok Dušan Đula.

„Projekt Sinj sufinancira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Kohezijskog fonda gdje je Republici Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. Ovaj projekt vrijedan je 378 milijuna kuna, od čega više od 211 milijuna čine EU sredstva“ rekao je ministar Ćorić naglasivši kako je za realizaciju ovako velikih projekata nužna sinergija jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda i resornog Ministarstva.

Preostalih 91 milijun kuna u projektu će osigurati resorno ministarstvo i Hrvatske vode (svatko po 36,4 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (18,2 milijuna kuna).

Generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković istaknuo je kako je Projekt Sinj prvi vodno-komunalni projekt na razini Splitsko- dalmatinske županije koji se financira EU sredstvima. „Rezultat je to uloženog truda koji traži svaki EU projekt. Vjerujemo da će, ohrabreni vašim uspjehom, i brojni drugi projekti uslijediti na ovom području“ zaključio je.

Projekt se odnosi na sanaciju 1,3 km vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnju 700 m novih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju i sanaciju 3 vodospreme, izgradnju 74 km gravitacijskih kolektora, izgradnju 4 km tlačnih cjevovoda, izgradnju 12 crpnih stanica, sanaciju 3,5 km postojećih gravitacijskih kolektora, dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda UPOV-a, te ispusnog cjevovoda do rijeke Cetine u duljini 5,5 km.

Cilj Projekta je omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja vodnih usluga na području aglomeracije Sinj.

Realizacijom Projekta u sektoru vodoopskrbe ostvarit će se usklađivanje s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te smanjenje gubitaka za oko 10%.

U sektoru odvodnje, realizacijom Projekta ostvarit će se usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, a na mrežu će biti moguće priključiti novih 8827 stanovnika.

Projekt Sinj provodi se u okviru  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ gdje je do sada odobreno 38 vodnokomunalnih projekata ukupne vrijednosti 11,5 milijardi kn (bez PDV-a) od čega EU sufinanciranje iznosi 8,1 milijardu kuna što je preko 100% dostupne alokacije. U tijeku je postupak odobravanja za još 17 projekata, a u različitom je stupnju spremnosti još stotinjak projekata.