Plakat "Život uz rijeku - Poplave"

22.01.2014
Plakat "Život uz rijeku - Poplave"

Edukativni dječji poster pod nazivom „Život uz rijeke-POPLAVE“ dodatni je poučni materijal uz istoimenu slikovnicu i namijenjen je djeci. Ilustracije i tekst sadržajno slijede slikovnicu te se u školama i vrtićima može koristiti kao trajno istaknuti edukativni materijal. U prilogu se nalazi poster koji se je može preuzeti u JPEG formatu.

Život uz rijeku - Poplave