Objava dodjele ugovora - Rijeka - Grobnik HV/NCB/RG-W-8

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/NCB/RG-W-8 Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Svilno IV., Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik, Sjeverno priobalno područje