Objava dodjele ugovora - Pula - HV/QCBS/PC-C5

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/QCBS/PC-C5 Nadzor nad izgradnjom podmorskog ispusta Pula, I 2014/115, Sustav odvodnje otpadnih voda grada Pule, Sjeverno priobalno područje