Registar ugovora o javnoj nabavi

U prilogu se nalazi Registar ugovora o javnoj nabavi
Dokument
Registar ugovora o javnoj nabavi do 1.1.2018.