JN 2023-555

Datum javne nabave

Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat "Izgradnja desnog kupskog nasipa od Brodarca do Karlovačke pivovare"

Rok za dostavu
28.03.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave
12.000,00 EUR
Dokument
JN 2023-555 Poziv za dostavu ponuda.pdf
I. izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda.pdf
Idejni projekt.pdf
I. Pojasnjenje poziva za dostavu ponuda.pdf
MINGOR_mišljenje_OPUO.pdf