JN 2023-232

Datum javne nabave

Glavni projekt obaloutvrde na d.o. rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovik, rkm 3+650 do rkm 3+960

Rok za dostavu
29.05.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave
20.000,00 EUR
Dokument
Poziv za dostavu ponude.pdf