JN 2023-137

Geodetski elaborat stvarnog stanja za korito vodotoka Velika Črešnjevica u k.o. Velika Črešnjevica (cca 7,5km)

Rok za dostavu
13.06.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave
13.300,00 EUR
Dokument
JN 2023-137 Poziv na dostavu ponuda.pdf