JN 2023-132

Datum javne nabave

Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Vuger i potok Sopnica u K.o. Resnik

Rok za dostavu
24.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave
11.000,00 EUR
Dokument
JN_2023_132_Potok_Vuger_Sopnica.pdf