JN 2022/725

Datum javne nabave

Nabava uredskog materijala za  potrebe obračuna i naplate vodnih naknada

Dokument
JN 2022-725 Poziv za dostavu ponuda.pdf
JN 2022-725 Prilog 3 - Troškovnik.xlsx